Skip to main content
Loading

2017 Results

Results of the 2017 Contest

Skit Division

1. Ryan Han & Zack Menzie
2. John Miguel Roth-Garcia, Bowei Du, & Ian MacLeod
3. Yuanchi Wei & Tianzhen Mao

Therapy Drama Yamaguichi sensei's class Clothing store

Speech Division

Level 1

1. Se Yong Park
2. Gerald So
3. Zining Ji

Se Yong Park Gerald So Zining Ji

Level 2

1. Rui Guo
2. Jizhou Liu
3. Rebecca Puetzer

Rui Guo Jizhou Liu Rebecca Puetzer

Level 3

1. Junyan Ren
2. Clare Zhou
3. Charlene Chen

Junyan Clare Zhou Charlene Chen